Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Sujit Dixit

Others

3  

Sujit Dixit

Others

एक रस्ता

एक रस्ता

1 min
70


एक रस्ता शहरामधला 

नेहमी सारखाच गजबजलेला 

बाजारातल्या गर्दीमध्ये 

माणसासारखा हरवलेला


एक रस्ता शहरामधला 

माणसांच ओझं वाहणारा 

मोठया गाडीने चिरडलेले 

छोटे प्राणी पाहणारा


एक रस्ता शहरामधला 

खड्ड्यामध्ये बरबटलेला

वेगवेड्या गाड्यांमधल्या 

भ्रष्टाचाऱ्यांनी सडवलेला


एक रस्ता शहरामधला 

दडपशाहीने बडवलेला 

दोन वेळच्या अन्नासाठी 

कित्येकांनी तुडवलेला 


एक रस्ता शहरामधला 

त्याला महापुरुषाचे नाव 

रस्त्यालाही ठाऊक आहे 

हा राजकारणाचा डाव


एक रस्ता शहरामधला 

त्याच्या चौकामध्ये पुतळे 

कर्कशणाऱ्या भोंग्यांमध्ये 

फसले बिचारे सगळे 


एक रस्ता गावाकडचा 

डोळ्यात पाणी आणणारा 

ओबडधोबड असून सुद्धा 

नेहमीच आपला वाटणारा


एक रस्ता गावाकडचा 

वटवृक्षाच्या सावलीचा 

सावलीमध्ये झोपाळ्यावर 

बागडणाऱ्या बाहुलीचा


एक रस्ता गावाकडचा 

खडकाळलेल्या दगडांचा 

गावपाऱ्यावर बसलेल्या 

अंधश्रद्धेच्या घुबडांचा


एक रस्ता गावाकडचा 

टेकडीवरती जाणारा 

टेकडीवरच्या मंदिराचा

घंटानाद ऐकणारा


एक रस्ता गावाकडचा 

गुलमोहराच्या फुलांचा 

त्याच फुलांना चेंगरणाऱ्या 

बैलगाडीच्या चाकांचा 


एक रस्ता डोंगरामधला 

नागमोडी वळणाचा

धुक्यामध्ये हरवलेल्या 

उंच उंच शिखरांचा


एक रस्ता नदीकाठचा 

प्रवाहाला थोपवणारा 

काठावरच्या माणसांनाही 

प्रतिबिंब दाखवणारा


एक रस्ता मनामधला 

नेहमीच ओस पडलेला 

एकटेपणाचा प्रवास त्याच्या 

नशिबी मात्र घडलेला


वेगवेगळ्या रस्त्यांवरती 

वेगवेगळा ध्यास आहे 

स्वप्नांमधल्या रस्त्यावरती 

आयुष्याचा प्रवास आहे


Rate this content
Log in