Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Manisha Patwardhan

Comedy

3  

Manisha Patwardhan

Comedy

विडंबन

विडंबन

1 min
76


दिवसा मागुनी दिवस चालले , ऋतू मागुनी ऋतू...

करोना कधी रे जाशील तू ... ।। धृ ।।


तनास दुखवुनी, चढे तापाचा पारा

सुकून जाई हा देहची सारा

जीव जगासी सोडून गेले, शांत कधी रे होसी तू... ।। १ ।।


सणवार सारे आले गेले

आनंदाला अजी, ग्रहण लागले

चंद्रकलेसम वाढत जाशी, अंतरी काय तुझ्या हेतू... ।।२ ।।


प्राणवायुची नुरली वावटळ

खोकला शरीरा, करीतो दुर्बळ

पुन्हा मनाला करसी, भयभीत का रे तू.... ।। ३ ।।


पुनरपी काढे, हळद दुधही घेतो

पुन्हा पुन्हा मी गुळण्या करितो

विनवणी तुज, आता तरी जा रे जगा सोडून तू ।। ४ ।।


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Comedy