Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

kishor zote

Comedy

1.9  

kishor zote

Comedy

ती ( हास्य काव्य )

ती ( हास्य काव्य )

1 min
14.6Kकॉलेजची बात निराळी होती

नोटबुक फक्त हातात ती होती


वर्षभर धिंगाणा मौज मस्ती

तारीख आता आली परीक्षेची


ती नेहमीच माझी वाट पाहत होती

माझी तीच्याकडे नजर गेली नव्हती


कॉलेज पासून दूर ती उभी होती

शांत एकाकी अन् एकटीच होती


दोघांची अशी नजरानजर झाली

पाहताच पाऊले तीकडे वळाली


जवळ जाताच तीही मग हसली

आज होणार तीचा जणू तीला खात्री


मग तीने मला व मी तीला साथ दिली

सोबतीत तीच्या संध्याकाळ ही झाली


मित्रांनो ती दुसरी तीसरी कोणी नव्हती

ती तर माझ्या कॉलेजची लायब्ररी होती


ती तर माझ्या कॉलेजची लायब्ररी होती


Rate this content
Log in