Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Sanjay Gurav

Classics Inspirational

3  

Sanjay Gurav

Classics Inspirational

तरंग...

तरंग...

1 min
11.9K


संथ पाण्यावर 

तरंग उठतात

काहीच वर्तुळं

काठावर येतात


तरंग उठायला 

टाकावे लागतात खडे

तळ मात्र गाठतात

अगदीच थोडे


एवढ्याशा खड्याचे

असते केवढे बळ?

वलयाने तरंगांच्या 

ढवळून निघतो तळ


खडा असा टाकावा

गढूळ न व्हावे अंतरंग

तळ नाही गाठला तरी

मनात उठावा तरंग


Rate this content
Log in