Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Manisha Awekar

Classics

3  

Manisha Awekar

Classics

सत्संग

सत्संग

1 min
43


परमेश भक्ती/ आनंदे करावी

साधना करावी/ ईश्वराची


नाम जप तप/ नित्य आचरावे

सत्संग जोडावे/ नित्यनेमे


मनाची बैठक/ पूर्ण साधनेने

मनोबल वाढे/ परिपूर्ण 


नको मोह मनी/ माया प्रपंचाचा

नामस्मरणाचा/ जप करी


एकाग्र करावे/ मन हे चंचल

सत्संग देईल/ मनःशांती


भक्ती मनी ध्यानी/ सदा सुविचार

तैसाचि आचार/ कर्मामधे


हरी मुखे बोल/ पवित्र वागावे

भक्तिमार्गे जावे/ जीवनात


सत्य वदे वाचे/ शुद्ध आचरण

तमोगुण तण/ उपटावे


साधना सन्मार्ग/ नित्य सत्संगाने

जीवन सार्थकी/ परमार्थे


Rate this content
Log in