Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Vrinda Rao

Classics

4.1  

Vrinda Rao

Classics

ओढ पावसाची

ओढ पावसाची

1 min
202


कधी कधी पाऊस येतो तोच

मुळी वेड्या प्रेमवीरागत

झोडपून घालतो धुडगूस

करण्याच्या आतच स्वागत।।1।।


कधी मात्र असा बरसतो

येतच राहतो संततधार

हुरहूर जीवाला लावून

घेऊन जातो आठवणीपार।।2।।


कधीतरी गाताना अवखळ

टिपटिप झिम्मडगाणी

थेंब टपोरे करिती नर्तन

ताल धरून पानोपानी।।3।।


रुसून कधी बसला मात्र

पाणी साऱ्यांच्या तोंडचे पळते

अगतिक हताश सगळे

तुझ्या येण्याची किंमत कळते।।4।।


पावसाचे रूप असले कसेही

माझ्या मनाला कायमच भावते

आतुर असते भेटीला त्याच्याच

चाहूल लागता भेटीला धावते।।5।।


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Classics