Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Sakharam Aachrekar

Classics

4.8  

Sakharam Aachrekar

Classics

बंध रेशमी

बंध रेशमी

1 min
143


करून दीप हृदयाचा

वळल्या मायेच्या वाती

ओवाळते भाऊराया

राखी बांधून तव हाती


माथी विजयतिलक

नंतर औक्षण आयुष्याचे 

आण रक्षणाची देऊन 

बंध बांधते सौख्याचे


नाते आपले अलवार 

रेशमी धाग्यावर उमलले 

बंधन अतूट मायेचे 

हृदय स्पंदनी उमटले 


तुला ओढ ती लावेल 

दृढ बंध हा राखीचा

असेल हाच रे उपहार 

तुझा माझ्यासाठीचा


Rate this content
Log in