Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sarika Musale

Romance Classics

3  

Sarika Musale

Romance Classics

नटखट रे मुरलीधरा

नटखट रे मुरलीधरा

1 min
72


साद ऐकुनी तुझ्या बासरीची 

बेधुंद झाली राधा बावरी

नटखट रे मुरलीधरा

तूच वसतोस अंतरी


तूच माझा कृष्णसावळा

अधुरीच राधा तुझ्याविना

प्रेम आगळेच तुझे-माझे

छबी तुझी माझिया नयना


रुप सावळे भाळले किती

त्यात मोरपीस शोभे भाळी

संगे बासरीचे स्वर मनोहारी

गोपिकांचा मेळा भोवताली


कृष्ण-कृष्ण मुखी रात्रंदिनी

कृष्णप्रेमात राधा न्हाली

जोडी अशी राधा-कृष्णाची

दोघे एकरुप जाहली


पाहूनी प्रतिबिंब जलातही

सावळ्याचीच दिसे छबी

तन जरी असे अलग तयांचे

तरी एकाच अंतरी वसती


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance