Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sarika Musale

Tragedy

3  

Sarika Musale

Tragedy

ओढ पावसाची

ओढ पावसाची

1 min
52


भेगाळलेली ही धरा

वाट तुझी पाहते रे

तहानेने व्याकूळ धरेला

ओढ पावसाची लागली रे


पशू-पक्ष्यांची पाण्याविना

नजर नभी भिरभिरते रे

थाःबवण्या वणवण मानवाचीही

ओढ पावसाची लागली रे


नद्या-ओढीही आटली सारे

उन्हाने लाही-लाही रे

चिंब चिंब होऊनी खेळायला

ओढ पावसाची लागली रे


कोकीळ देई साद तुला

मोरालाही आस लागली रे

मृत्तिकेच्या गंधात गंधाळण्या

ओढ पावसाची लागली रे


अलंकार दवबिंदूंचा लेऊनी

वसुंधरेला आता श्रृंगारायचे रे

हिरवा शालू नेसण्यापरी

ओढ पावसाची लागली रे


Rate this content
Log in