Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sarika Musale

Romance

3  

Sarika Musale

Romance

भाव माझ्या अंतरीचे

भाव माझ्या अंतरीचे

1 min
11.7K


जाणून का तू घेत नाहीस

भाव माझ्या अंतरीचे

हृदयात आहेस तूच सख्या

ऐक साद स्पंदनाचे


रेंगाळती क्षण सारे

सदाच तुझ्याभोवती

तूच माझा प्राण रे

जीव जडला तुझ्यावरती


नाते हे सातजन्माचे

साथ सदा देशील ना

तुझ्या नजरेतील माझे

स्थान असेच राहिल ना


पैंजनाचा नाद सख्या

तुलाच बोलावत आहे

गंध हा मोग-याचा

मनाला मोहावत आहे


इंद्रधनुच्या रंगांसम

संसार आपला रंगला

भाव तो माझ्या अंतरीचा

सख्या तुला कळला


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance