Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Nir Anand

Classics Inspirational

2.3  

Nir Anand

Classics Inspirational

गौतम बुद्ध

गौतम बुद्ध

1 min
106


वैशाख पौर्णिमेला झाला जन्म 

गौतम बुद्धाचा,

- असित मुनिला कळल्यावर

 वाटे रूप देवाचा!


बत्तीस लक्षणे महापुरुषाचे

ऐंशी शुभ चिन्हांनी युक्त असलेले,

- हे सुंदर छोटे बालक

महामायादेवीच्या पोटी, जन्म घेऊनी आले!


असित मुनिने सांगूनी राजास

हे बालक निश्चित बुद्ध होणार,

- परमोच्च सम्यक् सम्बोधि प्राप्त करुनी

या जगात, आपुली किर्ती साधणार!


पाचव्या दिवशी बालकाचे

नाव सिद्धार्थ ठेविले,

- असतानाच सात दिवसाचा

आई महामायादेवीचे, देहावसान झाले!


केले पालनपोषण मावशी गौतमीने

सुरुवात केली विद्या अभ्यासात,

- दर्शन शास्त्रे, ध्यान साधना

सर्वे केली आत्मसात!


काही वर्ष लोटले गेले

झाला विवाह यशोधरेसह,

- पुत्र जन्मी आला तिच्या

नाव ठेवण्यात आले राहुल!


सांसारिक जीवनात केला प्रवेश

वाटे आनंद पित्याला,

- चित्त न लागे सिद्धार्थाला

सोडीला राजमहाल कुटुंबाचा!


केला विचार संन्यासाचा

सोडिले माता-पिता अन् मुलाला

- आषाढ़ी पौर्णिमेच्या त्यादिवशी

केला त्याग गृहाचा!


बसुनी वृक्ष पिंपळाखाली

दिव्य ज्ञान प्राप्त झाले,

- तयापासुनी भिक्षुनी त्यास

गौतम बुद्ध नाव ठेविले!


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Classics