Ignite the reading passion in kids this summer & "Make Reading Cool Again". Use CHILDREN40 to get exciting discounts on children's books.
Ignite the reading passion in kids this summer & "Make Reading Cool Again". Use CHILDREN40 to get exciting discounts on children's books.

Nir Anand

Children

3  

Nir Anand

Children

झाड

झाड

1 min
120


झाडाचं मन केवढ मोठं

आपणास देते सावली

त्रास न देता कुणाला

धन्य, अशी ती माऊली


झाडाच्या फांद्या

लांब मोठमोठ्या

मुलांच्या ते कामी पडे

असा तो झोपाळया


झाडाखाली बैसूनी

आराम करी कृषिकं

त्याच्या घामाच्या सुगंधाने

तृप्त होई पादप


अशी ती माऊली

असे ते पादप

दुसऱ्यांना देई आनंद

करुनी सुखद


Rate this content
Log in

More marathi poem from Nir Anand

Similar marathi poem from Children