Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Nir Anand

Children

3  

Nir Anand

Children

आमची राणी

आमची राणी

1 min
92


राणी आमची राणी

म्हणते दुधाची गाणी

तिला पाहुन आठवते

वाघोबाची कहानी


राणीचे डोळे

जसे गारगोटीचे गोळे

तिच्या डोळ्यासारखे वाटते

प्रकाशाचे गोळे


राणीचे कान

मोठे छान

आवाज देता 

पडते लांब


आमची राणी

खाते भाकर

दुधात तिला

आवडत नाही साखर


Rate this content
Log in