Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published

Urmi Hemashree Gharat

Children


1.2  

Urmi Hemashree Gharat

Children


चिऊताई

चिऊताई

1 min 14.2K 1 min 14.2K

चिव चिव करुनी सांगे चिऊताई

ऊठ रे बाळा सकाळ झाली

बघ ना जरा डोळे ऊघडुनी

माझी तर बुवा आंघोळपण झाली

चल ऊठ लवकर खाऊया भारी

मम्माने आपल्यासाठी केलेली मँगी

मँगीसोबत पाहुया टाँंम अन् जेरी

चिवचिवाट करत येतील माझ्या मैञिणी

आईने माझ्या तुझ्याचसाठी 

आणलयं बघ लालचुटुक चेरी

शेजारची चिंगीपण आज लई भारी

नाश्ता करुन खेळतेयं बघ कशी सापसिडी.

चिव चिव करुन थकले रे बाबा

आता तरी ऊठ आला डोरेमन तुझा

डोरेमनचं नाव ऐकुन चक्क ऊठला बाळराजा

बघा कसा आमचा बाळ सगळ्यात शहाणा!


Rate this content
Log in

More marathi poem from Urmi Hemashree Gharat

Similar marathi poem from Children