Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published

Vijay Deshpande

Children


4  

Vijay Deshpande

Children


हुषार कोण -

हुषार कोण -

1 min 13.9K 1 min 13.9K

रोज सकाळी शाळेत जातो 

पाढे बाराखडी शाळेत शिकतो ..


बाईंच्यासमोर पुस्तक वाचतो 

पाढे धाडधाड म्हणून दाखवतो ..


मन लावून अभ्यास करतो 

प्रश्नांचे उत्तर भरभर देतो ..


बाई "वा वा छान" म्हणतात 

पाठीवर शाबासकी देतात ..


मला एक समजत नाही 

कसे विचारावे कळत नाही ..


बाईना पाढे येत नाहीत का 

बाईना वाचता येत नाही का ..


वर्गात पुस्तक मीच वाचतो 

वर्गात पाढे मीच म्हणतो .. !

.
Rate this content
Log in

More marathi poem from Vijay Deshpande

Similar marathi poem from Children