Buy Books worth Rs 500/- & Get 1 Book Free! Click Here!
Buy Books worth Rs 500/- & Get 1 Book Free! Click Here!

Vijay Deshpande

Children


4  

Vijay Deshpande

Children


हुषार कोण -

हुषार कोण -

1 min 14K 1 min 14K

रोज सकाळी शाळेत जातो 

पाढे बाराखडी शाळेत शिकतो ..


बाईंच्यासमोर पुस्तक वाचतो 

पाढे धाडधाड म्हणून दाखवतो ..


मन लावून अभ्यास करतो 

प्रश्नांचे उत्तर भरभर देतो ..


बाई "वा वा छान" म्हणतात 

पाठीवर शाबासकी देतात ..


मला एक समजत नाही 

कसे विचारावे कळत नाही ..


बाईना पाढे येत नाहीत का 

बाईना वाचता येत नाही का ..


वर्गात पुस्तक मीच वाचतो 

वर्गात पाढे मीच म्हणतो .. !

.
Rate this content
Log in

More marathi poem from Vijay Deshpande

Similar marathi poem from Children