Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published

Vijay Kadu

Children


4  

Vijay Kadu

Children


मी पाहिला वाघोबा

मी पाहिला वाघोबा

1 min 14K 1 min 14K

स्वपनात पाहिला वाघोबा

माझा झाला घाबरोबा

पळता भुई झाली थोडी

अशी मारली त्यानं उडी

आईच्या उशी पाशी

बाबांची उशी

आईच्या कुुुशीत

मंग मी मारली दडी

बाबा म्हणाले

काय झाले बाळा!

मी महणाले

पळापळा वाघोबा आला

दादा उठला तावाने

काठी घेतली बाबाने

तशी धुम ठोकली वाघोबाने

पुसता आई मााझे अश्रु

सर्वांच्या गालावर आले हसू


Rate this content
Log in

More marathi poem from Vijay Kadu

Similar marathi poem from Children