Buy Books worth Rs 500/- & Get 1 Book Free! Click Here!
Buy Books worth Rs 500/- & Get 1 Book Free! Click Here!

Vijay Kadu

Children


4  

Vijay Kadu

Children


मी पाहिला वाघोबा

मी पाहिला वाघोबा

1 min 14.1K 1 min 14.1K

स्वपनात पाहिला वाघोबा

माझा झाला घाबरोबा

पळता भुई झाली थोडी

अशी मारली त्यानं उडी

आईच्या उशी पाशी

बाबांची उशी

आईच्या कुुुशीत

मंग मी मारली दडी

बाबा म्हणाले

काय झाले बाळा!

मी महणाले

पळापळा वाघोबा आला

दादा उठला तावाने

काठी घेतली बाबाने

तशी धुम ठोकली वाघोबाने

पुसता आई मााझे अश्रु

सर्वांच्या गालावर आले हसू


Rate this content
Log in

More marathi poem from Vijay Kadu

Similar marathi poem from Children