Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published

Shila Ambhure

Children Stories


4  

Shila Ambhure

Children Stories


पुस्तकांचा गाव (बालगीत)

पुस्तकांचा गाव (बालगीत)

1 min 822 1 min 822

बाबा अहो बाबा

बाजारात जाऊ।।

गोष्टींचे पुस्तके

विकत हो घेऊ।।धृ।।


    छान छान चित्रे

    पुस्तकात बघू।।

    राजा राणी संगे

    मैना आणि राघू ।।

    आटपाट गाव

    फिरुनिया येऊ।।1।।


रंगीत अक्षरे

मला खुणावती।।

गोष्टीतली परी

मला बोलविती

गोड गोड गाणी

आपणही गाऊ।।2।।


     मोर ससा हत्ती

     मजेत राहती।।

     किलबिल पक्षी

     हळूच पाहती

    जंगल सफारी

    करुनिया येऊ।।3।।


संपली परीक्षा

सुरु झाली सुट्टी

पुस्तकांशी आता

करेन मी गट्टी

पुस्तकांचा गाव

वाचुनिया पाहू।।4।। 


Rate this content
Log in