Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Ganesh Patade

Classics Inspirational

3  

Ganesh Patade

Classics Inspirational

आला श्रावण

आला श्रावण

1 min
68


आला श्रावण महिना

चिंब भिजविती सरी

पांघरून हिरवी शाल

सृष्टी भासे नववधूपरी


आला श्रावण महिना

व्रतवैकल्यांचा सण

नागराया ओवाळिते

प्रेमे ही माहेरवाशीण


सण रक्षाबंधनाचा

प्रेम बहीण-भावाचे वाढे 

असा श्रावण येतो

आठवणी घेऊन लाडे


भक्तीरंगात रंगवितो

कृष्णाचा गोपाळकाला

गणरायाच्या आगमना

ऋतू हर्षित हा झाला


पसरे नात्यांचा गंध

श्रावणातल्या सरीसवे

वाढूनी हृदयी प्रेमभाव 

बंध जुळतील नवे


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Classics