Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Ganesh Patade

Inspirational Others

3  

Ganesh Patade

Inspirational Others

गुरूंचा महिमा

गुरूंचा महिमा

1 min
91


अगाध महिमा गुरूंचा

किती गुण तयांचे गावे

या प्रेमळ चरणांशी

सदा नतमस्तक व्हावे


    गुरुविण आम्हा

    कोण दाखवील वाट

    गुरु म्हणजेच आहे

    तिमिरातील पहाट


गुरुविण नाही

ज्ञानाचा प्रकाश

गुरु कृपेने उजळे

भाग्याचे आकाश


    गुरु चैतन्याचा झरा

    वाहतो सदाकाळ

    उघडतो आशेचे कवाड

    लेखतो उज्ज्वल भविष्याचे भाळ


भजावा नित्य गुरु 

गुरुविण नाही तरणोपाय

आई नंतर आहे

गुरु दुसरी ती माय


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational