Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Ganesh Patade

Others

4  

Ganesh Patade

Others

शीर्षक -शेतकरी बाप माझा

शीर्षक -शेतकरी बाप माझा

1 min
20


 साऱ्या जगाचा पोशिंदा

 शेतकरी माझा बाप

 कष्टास ना सीमा

 पदरी गरिबीचे माप ll१ll


       शिवार हीच पंढरी

      भजे ना अन्य देवा

व्याकूळ जरी नयन

       घेई कधी ना विसावा ll२ll


गेली जिंदगी मातीत

खरा धरणीचा पुत्र

त्याच्या घामात लपते

सारे जगण्याचे सूत्र ll३ll


        पोटच्या पोरावानी घेतो

       काळजी सगळ्या पिकाची

        रान बहरून अवघे येता

        गळते आसवे सुखाची ll४ll


मातीत त्याचा जन्म

जपली प्रेमाने नाळ

याच धरणीने रेखिले

त्याच्या आयुष्याचे भाळ ll५ll


Rate this content
Log in