Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ganesh Patade

Others

3  

Ganesh Patade

Others

रक्षाबंधन

रक्षाबंधन

1 min
37


*बहिण भावाच्या प्रेमाचा*

*रक्षाबंधन पवित्र सण*

*धागा रेशीम बंधाचा*

*येई घेऊनी आनंद घन*


       *वचन रक्षणाचे देई*

       *पाठीराखा भाऊ सदा*

       *नात्यांची घट्ट वीण *

       *नसे दुरावा हा कदा*


*मन ओढ घेते माहेरी*

*डोळा अश्रूंचा येतो पूर*

*पहाता सारे आप्त*

*भरून येई मज ऊर*


       *औक्षण करून भाऊराया*

       *बांधिते रेशमी हा धागा*

       *जपते हृदयात तुझी रे*

       *एक प्रेमळ अशी जागा*


*सखा श्रावण गुंफितो*

*सणांचा रम्य सोहळा*

*मागते मागणे देवा*

*मिळो भाऊ असाच आगळा*

        

       *स्वप्ने ओंजळ तुझी भरो*

       *कमी कधी न काही पडो*

       *राहो नाते आपले अतूट*

       *सदा भेट तुझी बंधू घडो*


Rate this content
Log in