Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Uddhav Bhaiwal

Inspirational

1.0  

Uddhav Bhaiwal

Inspirational

वास्तव

वास्तव

1 min
21K


सूर्यालाही ग्रहण लागते

रामालाही हो वनवास

तुमचे आमचे जगणे हे तर

अर्धे सत्य, अर्धा भास

 

"यंव करू अन् त्यंव करू"

पोकळ डौल, खोटी आस

चेहरा ठेवू जरी हसरा

आतुन असते चित्त उदास

 

"नको काळजी, घोर, चिंता"

म्हणणे सारे सोपे असते

वेळप्रसंगी, अन्न राहू द्या

पाणीसुद्धा घश्यात बसते

 

स्वप्नकळ्यांची फुले होऊनी

सुगंध देतील- खात्री काय?

गालिच्यावर चालतांनाही

कधी फाटक्यात जातो पाय                                       

                                               


Rate this content
Log in