Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Bharati Sawant

Classics

4.8  

Bharati Sawant

Classics

आगमन वसंत ऋतुचे

आगमन वसंत ऋतुचे

1 min
730


आगमन वसंत ऋतुचे होता

सडा प्राजक्ताचा पडे दारी

जाईजुई गंधाळून गेल्या न्

ये रे सख्या भेटाया माघारी


पानगळ होताना मोसमांत

सुटला धुंद मोहर आंब्याचा

फांदीवरती कोवळी पालवी

स्वर कोकिळेच्या कुजनाचा


झुले झोपाळा अंगणात राती

भेटती सख्या प्रेमळ साजणी

सुख आले माहेराच्या वाटेवरी 

वाट पाहती जीवाच्या मैत्रिणी


चैत्रपालवीचा सण पाडव्याचा

बंधुराया माहेरा न्यायला येता

सणसोहळा वाटतो सुखाचा

मायबाप माहेराची ओढ होता

  

लेकीबाळा सुनामुली मिळूनी

खेळती झिम्माफुगडी अंगणात

दारी घातले उन्हातच वाळवण 

ठेवू धान्य भरूनीच कोठारांत


तप्तभास्कर डोई वसंत फुलला

गळे स्वेदधारा भेगाळे भूईरान

गुरेढोरे पक्षीपाखरं सजीवसृष्टी 

साऱ्यांची कशी भागावी तहान


Rate this content
Log in