Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Manisha Awekar

Inspirational

3  

Manisha Awekar

Inspirational

गुरु महिमा

गुरु महिमा

1 min
16


काव्यप्रकार अष्टाक्षरी


गुरु असे महाज्ञानी

वाखाणावे चातुर्याला

सद्गुणांचीच खाण

वंदनीय जगताला (१)


पूर्वसंचिताने गुरु

शिष्याप्रती लाभतसे

ज्ञानदान परिपूर्ण 

पारखूनी करीतसे (२)


विद्यावाचस्पती गुरु

शिस्तप्रिय पित्यापरी

घडवित हिऱ्यासम

माया त्याची परोपरी (३)


आत्मविश्वासाचे बळ

गुरु शिष्याप्रती देई

अंगी विनय बाणवे

उपदेशामृत देई (४)


थोर गुरुमहिमाची

काय शब्दांत वर्णावा!!

कृपा, वरदान लाभे

भाग्यवान तो जाणावा (५)


Rate this content
Log in