Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Priti Dabade

Action Fantasy Inspirational

3  

Priti Dabade

Action Fantasy Inspirational

छंद

छंद

1 min
281


छंद म्हणजे स्वओळख

दूर होई जीवनातील काळोख


मनाला मिळे समाधान

कधी वाढवी मोठी शान


छंद म्हणजे वेळेचा सदुपयोग

पण त्यासाठी जुळवावा लागतो योग


छंद जोपासता दूर होई ताण

जगला जाई क्षणनक्षण


छंद म्हणजे व्यक्त होणे

जगण्यावर शतदा प्रेम होणे


जगण्याची नवी दृष्टी

लोभस वाटे ही सृष्टी


छंद म्हणजे सतत शोध

शांत करी लगेच क्रोध


व्यक्ती तितक्या प्रकृती

छंदाचे प्रकार तरी किती


छंद म्हणजे कलेची जोपासना

करावी लागते त्यासाठी उपासना


कोणाला आवडे वाचन लेखन

कोण रमे करण्यात गायन


विचारांना चालना छंद देई

वेगळ्याच उंचीवर घेवून जाई


छंदातून होई नवनिर्मिती

निघून जाई मानसिक भीती


तहान भुकेचा पडे विसर

करता छंद जोपासण्याचा निर्धार


छंद जोपासा आनंदासाठी

स्वतःला परत घडवण्यासाठी


Rate this content
Log in