Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Vrajlal Sapovadia

Comedy Children


4  

Vrajlal Sapovadia

Comedy Children


શ્વાન

શ્વાન

1 min 15 1 min 15

પટપટતી પૂંછ વાંકી 

ઘરઘરથી કાઢ હાંકી,


બળબળતી જીભ ત્રાંસી 

અહર્નિશ હું ખાઉં વાસી,


કુરકુરિયાં પાંચ મારે,

ધમધમતા હાંફતા રે,


ભસભસતું શ્વાન વારે,

આળોટતું અંગ આરે,


ટાઢલડી રાત જયારે,

રૂદનિયા તંગ ત્યારે,


શકટ તળે ચાલવું,

ભાર લઈને મહાલવું,


રાત આખી જાગવું,

ચોર જોઈને ભાગવું,


કાયર જોઈ કરડવું,

સાંજ સવાર રડવું,


કરડવું નહીં ભસતા,

મફત ગામ વસતા,


પટપટતી પૂંછ વાંકી,

કૂતરે ના નજર ઝાંખી.


Rate this content
Log in

More gujarati poem from Vrajlal Sapovadia

Similar gujarati poem from Comedy