Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Kalpesh Vyas

Abstract Drama


4  

Kalpesh Vyas

Abstract Drama


પડછાયો

પડછાયો

1 min 260 1 min 260

પ્રકાશના માર્ગમાં એક અવરોધ જ્યારે સર્જાયો,

એ અવરોધના આકારનો સર્જાયો ત્યારે પડછાયો,


આગળ જઈને એ પડછાયો એક સપાટી પર પછડાયો, 

પ્રયાસ કર્યો સાંભળવાનો પણ પડછાયો ના પડઘાયો,


પકડવા સૌ પાછળ દોડયા પણ પડછાયો ના પકડાયો,

ક્યારેક આગળ, ક્યારેક પાછળ, લાંબો-ટૂંકો પડછાયો.


Rate this content
Log in

More gujarati poem from Kalpesh Vyas

Similar gujarati poem from Abstract