Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.
Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.

Umesh Tamse 'Dhabkar'

Abstract

4.7  

Umesh Tamse 'Dhabkar'

Abstract

શોધું છું

શોધું છું

1 min
525


રોજ  ઘોંઘાટ કરતું નગર શોધું છું;

આજ માનવની રસ્તે સફર શોધું છું.


મુખ ઉપર માસ્ક બાંધી ફરે સૌ અહીં;

બહારના આવરણની અસર શોધું છું.


હાથ જોડી કરે  છે નમસ્કાર સૌ;

હાય હેલ્લોની આજે કદર શોધું છું.


આપણો  દેશ  ક્યારેય ના હારશે;

સૌનાં હૈયામાં એવી સહર શોધું છું.


આપણે તો બધા એક છીએ અહીં;

સૌની આંખોમાં ચાહતનું ઘર શોધું છું.


કેદ થઈ ઘરમાં બેઠો છું 'ધબકાર' હું;

મુક્તતાને  હવે  દરબદર  શોધું છું.


Rate this content
Log in

Similar gujarati poem from Abstract