Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

Umesh Tamse 'Dhabkar'

Abstract


4.7  

Umesh Tamse 'Dhabkar'

Abstract


શોધું છું

શોધું છું

1 min 332 1 min 332

રોજ  ઘોંઘાટ કરતું નગર શોધું છું;

આજ માનવની રસ્તે સફર શોધું છું.


મુખ ઉપર માસ્ક બાંધી ફરે સૌ અહીં;

બહારના આવરણની અસર શોધું છું.


હાથ જોડી કરે  છે નમસ્કાર સૌ;

હાય હેલ્લોની આજે કદર શોધું છું.


આપણો  દેશ  ક્યારેય ના હારશે;

સૌનાં હૈયામાં એવી સહર શોધું છું.


આપણે તો બધા એક છીએ અહીં;

સૌની આંખોમાં ચાહતનું ઘર શોધું છું.


કેદ થઈ ઘરમાં બેઠો છું 'ધબકાર' હું;

મુક્તતાને  હવે  દરબદર  શોધું છું.


Rate this content
Log in

More gujarati poem from Umesh Tamse 'Dhabkar'

Similar gujarati poem from Abstract