Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Anjani Mankad

Abstract Inspirational

2.5  

Anjani Mankad

Abstract Inspirational

નાનો પણ રાઇનો દાણો

નાનો પણ રાઇનો દાણો

1 min
13.3K


નાનો પણ રાઇનો દાણો;

બન્યો મોટો, બન્યો મોટો, બન્યો ખોટો.


અભિમાનની ડાળ પર બેઠો,

ભલેને એ ડાળ પોતે જ કાપવા બેઠો.


જોઈએ તો બસ રુઆબ શેઠનો,

પીઠ પાછળ ભલે ને લાગે અંગૂઠો...


મદ છે આ કડકડતી નોટોનો,

મુન્જાયો હું શું મેં ધંધો કર્યો ખોટનો?


અંદરથી એક અવાજ ઝીલ્યો..

ભલે નાનો, ભલે નાનો, બન્યો સાચો..

યાદ રાખ, નાનો પણ રાઇનો દાણો.


Rate this content
Log in

Similar gujarati poem from Abstract