Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

KRUTIBAS NAYAK

Horror Inspirational

3  

KRUTIBAS NAYAK

Horror Inspirational

ଶବ୍ଦରୁ ସୃଜନ-30 : ପ୍ରେତାତ୍ମା ଓ କୋଠି : କବିତା : ପ୍ରମାଣ ହୋଇନି ସତ

ଶବ୍ଦରୁ ସୃଜନ-30 : ପ୍ରେତାତ୍ମା ଓ କୋଠି : କବିତା : ପ୍ରମାଣ ହୋଇନି ସତ

1 min
225ଶବ୍ଦରୁ ସୃଜନ-30 : ପ୍ରେତାତ୍ମା ଓ କୋଠି :


ମଣିଷଟି ମଲେ ମାଟି ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମା ଚାଲିଯାଏ,

ମଣିଷର ଆତ୍ମା ନିଜ କର୍ମ ଧରି ସ୍ୱର୍ଗ ବା ନରକ ଯାଏ |


ଅଧିକ ଆସକ୍ତି ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିଥିଲେ ସେ ଆତ୍ମାର,

ସ୍ୱର୍ଗ-ନରକର ମଝିରେ ରହେ ସେ ଏହା ହିଁ ଆମ ବିଚାର |


ପ୍ରେତାତ୍ମା ନାମରେ ହୋଇ ପରିଚିତ ଘୂରି ବୁଲେ ଏଣେତେଣେ,

କେବେ ସେ ଗଛରେ କେବେ ନିର୍ଜନରେ ରହେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ବଣେ |


ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରଣ ଲଭିଲେ ହୁଏ ସେ ଆତ୍ମା ଅଶାନ୍ତ,

ଦୁର୍ବଳ ମନରେ ସବାର ହୋଇଲେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟିକରେ ଭୂତ |


ଯୁଗଯୁଗ ଧରି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆମ ଆଗରେ,

ଭୂତ ତ ଗପୁଛି ଗୁଣିଆ ଝାଡ଼ୁଛି ଛାଡ଼ିଯାଉଛି ଅଳ୍ପରେ |


ଭୂତ-ପ୍ରେତ ଆଉ ଡାହାଣୀ ଉପରେ ରହିଛି ଅନେକ ମତ,

ଭୂତ-ପ୍ରେତ ଆଉ ଅଶରିରୀ କଥା ପ୍ରମାଣ ହୋଇନି ସତ |


କିଛି ଭଙ୍ଗାଘର ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଭୂତକୋଠି କୁହାଯାଏ,

ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜନ୍ତୁ ରହିଥା'ନ୍ତି ଯେହେତୁ ସୁବିଧା ଥାଏ |


କେତେକ ଡରୁଆ କେତେକ ମିଛୁଆ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଭ୍ରମ,

ପ୍ରେତ-ଭୂତ ଏହି କୋଠାରେ ରହନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ମିଛ ପ୍ରମାଣ |


ଅଶରିରୀ ଗପ ଅନେକ କହନ୍ତି ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗେ ମଜା,

ଦୂର୍ବଳ ମନରେ ଡର ବସା ବାନ୍ଧେ କାହାପାଇଁ ହୁଏ ସଜା |


  Rate this content
Log in