Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.

Sanjay Gurav

Inspirational

4  

Sanjay Gurav

Inspirational

काय हरकत आहे.?

काय हरकत आहे.?

1 min
127


चांगलीच आहे दुनिया पाहाल तर

आपलीच विचारांशी फारकत आहे.


रुजव्याची मुठीने सुरुवात तर करा

चांगल्या वाणाला अहो बरकत आहे.


नुसताच डामडौल बरा नव्हे सारखा

साध्याच माणसाला सांगू फार पत आहे


वेळीच सावरावे जाण्याआधी वेळ माणसा

काटा घडीचा आजही पुढे सरकत आहे.


थांबलंय का कधी चक्र जगण्याचं कशाने

मनाजोगे जगून पाहा ना, काय हरकत आहे?


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational