Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Malati Semale

Inspirational

3  

Malati Semale

Inspirational

चूल

चूल

1 min
7.2K


चूल पेटते ज्याच्या घरी

आनंद दरवळते मनोमनी

भूकेची आहाट जानवे तिला

शिजवी अन्नाला झपाटय़ानी

चूल पेटते सांज सकाळ

तवा मांडून चुलीवर

 थापून भाकरी पाठोपाठ भाजी 

सोबत शोभा ताटावर

नाना प्रकारची तिची घडण

दूरदृष्टी चाले त्यात बाईची

वळन देण्यात मातीच्या हाताला

महत्त्व वाटे घरात चूलीची

काळ्याचा ढिग घेऊन पोटात

राख निखारे करून त्याचे

ऊब देई थंडीत लोकांना

चटके देऊन छान विस्तवाचे

चूलीचे रपांतर आता झाले

स्टोव्ह सिलेंडर शेगळीत

 धूर नाका तोंडात जाण्याची

भिती नाही स्वयंपाक घरात

 


Rate this content
Log in