Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".

Malati Semale

Abstract


4  

Malati Semale

Abstract


माझी आई

माझी आई

1 min 20.8K 1 min 20.8K

ईश्वरासम पुज्य मनमंदिरी,

प्रेमळ मूर्ती माझ्या आईची.

घडविले उदरात आपुल्या,

आकृती रचून रक्तथेंबाची .


लळीवार शिशूस पाजी मुखी,

अमृताहूनी गोड धार दुधाची.

युगे भासे तृप्ती डोळा,

छाया सदा वरद हस्ताची.


बळ पेशींना जगण्यास देई,

थोर योगीताचे ज्ञानसागर.

लाभे सात जन्माची पुण्याई,

आजन्म न फिटे ऋणभार.


सागराहूनही विशाल माया,

मांडी अनमोल बिछान्याहूनी.

कर तीचे मऊमऊ स्पर्शातले,

निद्राधीन जावे सदैव नयनी.


अमुल्य खाण सुसंस्काराची,

जगी नसे कोण तुजसमान.

जिव्हाळा अफाट शब्दगंधात,

स्फुुरण चढे होण्यास गतीमान.


Rate this content
Log in

More marathi poem from Malati Semale

Similar marathi poem from Abstract