Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ajay Nannar

Abstract Others

4.0  

Ajay Nannar

Abstract Others

बाप्पाची प्रतीक्षा

बाप्पाची प्रतीक्षा

1 min
141


 हे करुणाकारा गणपती बाप्पा, 

 आरती तुझी कराया सजले गण, 

 आस त्या सोनेरी दिवसाची... 

  आरास, मंडप करुनी.... 

  मंडळे ही सज्ज..... 


  रुप तुझे पाहता... 

  प्रथम तुला वंदिता... 

  आरतीची धुन मधुर... 

  मोह होई कानी.... 


  विघ्नहर्ता तु गणणायका,

  चिंतामणी, मोरेश्वरा.... 

  अधिपती तु या जगताचा.... 

   

सुखकर्ता दुखःहर्ता वार्ता विघ्नाची

 नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची 

सर्वांगी सुंदर उठी शेंदुराची

कंठी झळके माळ मुक्ताफळांची


आरती करीतो मनोभाव तुझी, 

मोदक नैवेद्य, 21 दुर्वा,

चंदनाची वटी...जास्वंदाचा हार..... 

वाहतो चरणी.... 


अर्धा लाडू चंद्रावर, 

गणपती बसले उंदरावर... 

उंदराची स्वारी घेऊन.. 

आले गणराज... 


वाजत गाजत आले गणराय, 

ढोल ताशांच्या गजरात... 

साज मिरवणुकीचा.... 

थाटात गणरायाची स्वारी आली....


अष्टविनायका, गणराया.... 

आधी वंदू तुज मोरया.... 

मंगलमूर्ती मोरया.... 

गणपती बाप्पा मोरया.....


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Abstract