Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ajay Nannar

Romance Fantasy

4.0  

Ajay Nannar

Romance Fantasy

चंद्र आहे साक्षीला

चंद्र आहे साक्षीला

1 min
139


पौर्णिमेच्या चंद्राप्रमाणे

  प्रित बहरत गेली...

कातरवेळीच्या रंगात

   ती प्रेमाचे रंग सांगुन गेली. 


तप्त रणरणत्या उन्हात,

  झाडाच्या हिरव्यागार सावलीत..... 

न्हाऊन गेली.... 


 थंड गारव्याच्या लहरी 

    आठवणी जाग्या करी... 

 

तो ही तसाच आसुसलेला... 

सागराच्या किनाऱ्याकडे बसलेला... 


 गहिऱ्या एकांतात.... 

   चंद्राच्या शितल प्रकाशात... 

    मनाच्या एका कोपऱ्यात....

    तीच्या प्रतीक्षेत तो....

    

 काजव्यांच्या प्रकाशात... 

 ताऱ्यांच्या बेटावर

 चंद्र आहे साक्षीला.....


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance