Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ajay Nannar

Classics Others

2  

Ajay Nannar

Classics Others

प्रेमरंग  - रंग होळीचे. प्रेमरंग  - रंग होळीचे.

प्रेमरंग  - रंग होळीचे. प्रेमरंग  - रंग होळीचे.

1 min
10


सण हा रंगांचा... 

रंगात रंगुनी जाऊ... 

चिंब चिंब रंगीबेरंगी... 

रंगात मनमुराद न्हाऊ.... 


रंग प्रेमाचा, नात्यांचा, 

रंग आपलेपणाचा... 

रंग मानुसकीचा .... 

रंग बंधुत्वाचा....... 

रंग उत्साहाचा.... 


होळीचा सण घरोघरी, 

आनंदाची होळी.... 

वाईट शक्ती नष्ट होण्या... 

पेटवा होळी...... 

नैवेद्य ठेवुनी पुरणपोळी.... 


केशरी, पांढरा, हिरवा... 

पिवळा, निळा, लाल... 

सिल्वर...

नैसर्गिक रंगानी होळी खेळु....


 

रंगत जाऊ रंगात आता.....

होऊ स्वैर, स्वच्छंद.... 

प्रेमाच्या रंगात न्हाऊया.... 

रंगाला नाही जात नी धर्म.... 

रंग एकची ठाव...

विसरूनी जात नी धर्म.... 

भेद नी भाव..... 

प्रेमरंग उधळुनी जरा.... 

करा होळीचा सण साजरा.....


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Classics