Ignite the reading passion in kids this summer & "Make Reading Cool Again". Use CHILDREN40 to get exciting discounts on children's books.
Ignite the reading passion in kids this summer & "Make Reading Cool Again". Use CHILDREN40 to get exciting discounts on children's books.

Pandit Warade

Abstract Classics

0.2  

Pandit Warade

Abstract Classics

मोबाईल दे

मोबाईल दे

1 min
14.3Kमूळ काव्य:

आई आई ये इकडे

माझे गाणे ऐक गडे

देश माझा हिंदुस्थान

त्याच्या साठी देईन प्राण


मूळ रचनाकाराची माफी मागून

विडंबन काव्य


    मोबाईल दे


आई, आई, तू ये इकडे

माझा मोबाईल दे ना गडे

मोबाईल माझा किती छान

त्याच्यासाठी घेईन प्राण


खेळ मैदानी नको मला

भीती लागते वाटायला

पाय मोडला काय करा

मोबाईल मधला खेळ बरा


हाती मोबाईल घेईन

चित्रं त्यातले पाहीन

खेळ नवनवे खेळीन

चॅटिंग करत मी राहीन


मित्र मैत्रिणी भेटतील

मजशी चॅटिंग करतील

ग्रुप तयांचा मी बनवीन

मेसेज तयांना पाठवीन


चिंता का गं करतेस तू

उगाच टेन्शन घेतेस तू

अभ्यासही थोडा करीन

टेन्शन तुझे मी घालवीन 

*****


पंडित वराडे,

औरंगाबाद.

१३.०८.२०१८ प्रवास व्


Rate this content
Log in

More marathi poem from Pandit Warade

Similar marathi poem from Abstract