Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ajay Nannar

Abstract Inspirational

4.0  

Ajay Nannar

Abstract Inspirational

दिवाळी

दिवाळी

1 min
175


आली आली दिवाळी आली

घरा घरात पणती दिव्यांची

रांगोळी, लक्ष्मी पुजनाची... 

तयारी झाली.... 


पहाटेच्या प्रहरी अंगणात

शिंपीती सडा.... 

पारिजातकाच्या फुलांनी दरवळला

सुगंध चोहीकडे.... 

चंदन, उटणे लाऊन... 

करी अभ्यंगस्नान.... 


फटाके आतिषबाजी, 

चकली, चिवडा, शंकरपाळे, फराळ..... 

 नव नवीन कपड्यांची, सोन्याची खरेदी.... 

लगबग बघा ही..... 


गोरगरीबांची दिवाळी.... 

अंधारातच जाई... 

सणासुदीला नाही कपडा लत्ता...

पणती, दिवे विकुन काढी दिवस.... 

विकुन हातात नाही पैसा..... 

दिवाळीनं काढलयां "दिवाळं".... 


श्रीमंतांच्या घरी ऐषोआराम.... 

गरीबा घरी अंधार..... 

दिन दिन दिवाळी... 

गाई, म्हशी ओवाळी.... 

फराळाचा बेत नाही.... 

रस मलाई, गुलाबजाम थाट श्रीमंतांचा..... 


श्रीमंत देई गरीबा.... 

पंचपक्वान्नाचा फराळ.... 

आनंदाची दिवाळी... 

श्रीमंत गरीब भेदभाव विसरूनी...

करी साजरी दिवाळी.... 


थाट दिवाळीचा... 

सण प्रकाशाचा.... 

अंधारातून प्रकाश घेऊन येती.... 

गरीबा घरी.... 

दुखः सारे विसरूनी.... 

इडा पिडा टळूनी

लक्ष्मी होई प्रसन्न..... 


आली आली दिवाळी आली

मोती साबणाची वेळ झाली.... 


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Abstract