Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".

Arun V Deshpande

Abstract


4  

Arun V Deshpande

Abstract


कविता - मी

कविता - मी

1 min 13.9K 1 min 13.9K

दोन्ही गुडघे

पोटाशी दुमडून घेत 

आताशा रोजच 

आरामशीर बसून असतो 

सुस्त दिवसाच्या सोबत मी

कळून आलय आता

चुकलं होतं कुठे काय काय

दिवस गेले - ती वेळही गेली, 

आवंढे गिळत ,चरफडत तसाच

बसून राहतो मी

चुकाच चुका किती त्या

कधी कुठे चुकले ?

आठवुन आठवून

मनातल्या मनात 

स्वतःशी बोलत असतो मी

काळोख, एकांत, वनवास

एकात एक मिसळून गेलेत

उजाडणाऱ्या नव्या दिवसात

ढकलत राहणार माझेच आयुष्य 


Rate this content
Log in

More marathi poem from Arun V Deshpande

Similar marathi poem from Abstract