Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".

yuvaraj jagtap

Abstract


4  

yuvaraj jagtap

Abstract


कविता -"सत्यधर्माची वाट"

कविता -"सत्यधर्माची वाट"

1 min 20.5K 1 min 20.5K

जळणारांनो जळत रहा

फुलून फुलून जळत रहा

कोळशा सारखं----------।।धृ।।


जळून जळून कोळशाची

होईल बघा राख

मदतीसाठी आम्हालाच

मारावी लागेल हाक  ----।।१।।


जळणारांनो कोळशा सम

काळोख तुमच्या जीवन वाटेवर

कधीच तुम्हाला यश नाही

सत्यधर्माच्या वाटेवर-----।।२।।


आम्ही जळतोय

दिव्याच्या वातीसारखं

रक्तरूपी तेल जाळून

जळतोय प्रकाशासारखं --।।३।।


जळून जळून होणार नाही

आमची तुजसम राख

मदतीसाठी कधीच तुम्हाला

मारावी लागणार नाही हाक-।।४।।


आमच्या दिव्य,शुभ्र प्रकाशात

डोळ्यासमोर आम्हाला दिसेल 

सत्य धर्माची वाट----------।।५।।


Rate this content
Log in

More marathi poem from yuvaraj jagtap

Similar marathi poem from Abstract