Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

murali nath

Tragedy Others

4  

murali nath

Tragedy Others

ಪ್ರಕೃತಿ ಮುನಿಸು

ಪ್ರಕೃತಿ ಮುನಿಸು

1 min
121ಕಾಡುಗಳ ತಾ ನುಂಗಿ

ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕಟ್ಟಿದ

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೂಡಿಟ್ಟು

ತಾ ಹೊರಗೆ ಮೆರೆದ


ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೋಪಕ್ಕೆ

ತಾನಿಂದು ಗುರಿಯಾದ

ತಾ ಮಾಡಿದಾ ಪಾಪಕ್ಕೆ

ಮಾಸ್ಕ್ ದಾರಿಯಾದ


ಪ್ರಾಣ ಭಯದಿ ಹೆದರಿ

ತನ್ನವರನೇ ಮುಟ್ಟದಾದ

ದಿನದಿನಕೂ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಂಖ್ಯೆ 

ಇಂದು ದಾರಿ ಕಾಣದಾದ


   


Rate this content
Log in