Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

murali nath

Inspirational Others Children

4  

murali nath

Inspirational Others Children

ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ

ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ

1 min
223ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ

ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದ

ಕಾಡಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೆ

ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ


ಏನೋ ಶಬ್ದವಾಗಿ

ನೋಡಲು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ

ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ಚೀರುತಿದ್ದ

ಕಂಡ ಒಂದು ಹದ್ದ


ಹುತ್ತದಿಂದ ಕಾಲ ಸುತ್ತಿ

ಎಳೆವ ಸರ್ಪ ಉದ್ದ

ಬಿಡಿಸಲದನು ತಾನು

ನೋಡಿ ಹಾವ ಒದ್ದ


ಹದ್ದು ಮೇಲೆ ಹಾರಿ 

ಮಾಡಿತೊಂದು ಸದ್ದ

ಹಲವು ದಿನದ ಬಳಿಕ

ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ ಇದ್ದ


ಹಾವ ಕಂಡು ಹೆದರಿ

ಓಡುವಾಗ ಬಿದ್ದ

ಕಾಲ ಬಳಿ ಇದ್ದ ನಾಗ

ಬುಸುಗುಟ್ಟುತಲಿದ್ದ


ಹಾರಿ ಬಂದ ಹದ್ದು

ಉರಗವ ತುಂಡರಿಸಿದ್ದ

ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರಕೆ ವಂದಿಸಿದ

ಮರೆಯದೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದ
Rate this content
Log in

Similar kannada poem from Inspirational