Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Sugamma Patil

Classics Inspirational Others

5  

Sugamma Patil

Classics Inspirational Others

*ಕುಡಿತ ಬಿಡಿ ದುಡಿತಾ ನಡಿ*

*ಕುಡಿತ ಬಿಡಿ ದುಡಿತಾ ನಡಿ*

1 min
483


ಗೀಗಿ ಪದ 


ನಾವು ಬಂದೇವಾ ನಾವು ಬಂದೇವಾ

ನಾವು ಬಂದೇವಾ ಕುಡಿತವ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕ

ಚಂದಾಗಿ ಬಾಳೋದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕ

ಅರೆ ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ


ಹೆಂಡ್ತಿ ಮಕ್ಕ್ಳು ಉಪವಾಸ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು

ಊರು ತುಂಬಾ ಸಾಲಾವಾ ಮಾಡಿಟ್ಟು

ಹೋಗಬ್ಯಾಡ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬೀದ್ಯಾಗಿಟ್ಟು

ಅರೆ ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ


ನಾವು ಬಂದೇವಾ ನಾವು ಬಂದೇವಾ

ನಾವು ಬಂದೇವಾ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕ

ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಸಾಯಬ್ಯಾಡ ಅನ್ನುದಕ್ಕ

ಅರೆ ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ


ಹಾದಿ ಮ್ಯಾಗಿನ ಹೆಣವಾಗಿ ಹೋಗಬ್ಯಾಡ್ರಿ

ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗ್ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದಂಗ್ ಮಾಡಬ್ಯಾಡ್ರಿ

ಹೆಂಡದಂಗಡಿಗ್ ಕಂತೆ ಕಂತೆ ಹಣ ಸುರಿಬ್ಯಾಡ್ರಿ

ಅರೆ ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ


ನಾವು ಬಂದೇವಾ ನಾವು ಬಂದೇವಾ

ನಾವು ಬಂದೇವಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕ

ಒಳ್ಳೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮಗ ಹೇಳೋದಕ್ಕ 

ಅರೆ ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ


ಪುಣ್ಯದಿ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಾದ್ ನಮ್ಗ್

ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಒತ್ತಿಯಿಟ್ಟು ಕುಡಿಬ್ಯಾಡ್ರಿನ್ನ

ಸತ್ತರು ಹೆಸರು ಇರೋಹಂಗ್ ಬಾಳ್ರಿ ಇನ್ನ

ಅರೆ ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ


Rate this content
Log in

Similar kannada poem from Classics