Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Jyothi basavaraj devanagaav

Classics

4  

Jyothi basavaraj devanagaav

Classics

ಏಕತಾರಿ

ಏಕತಾರಿ

1 min
147ಕರದಿಡಿದು ಬಾರಿಸಿ ತಂಬೂರಿ

ನೀ ಎತ್ತ ಹೊಂಟಿದಿ ಸಂಚಾರಿ

ಲೋಕದುಮ್ಮಳ ಸವಿದು ಸಾಕಾಗಿ

 ಹೊಂಟಿದಿ ಏಕಾಂತ ಅಲೆದಾಟ ಬೇಕಾಗಿ


ಅಂತರಾಳದ ನಾದ ಕಂಡುಕೊಂಡಿ 

ಸ್ವಾನುಭವದ ಸವಿಯ ಉಂಡುಕೊಂಡಿ

ಎದೆಯನಾದಕ್ಕ ಏಕತಾರಿಯ ಹೂಡಿ

ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹರವುತ ಹೊಂಟಾರ ಜೋಡಿ


ಮಾಯದ ಆಟಗಳ ಗೆದಿಕೊಂಡಿ

ಆದಗಾಯಗಳನೆಲ್ಲ ಮಾಯ್ಸಿಕೊಂಡಿ

ಮಾಯಾತೀತನ ಮನೆದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಹೊಂಟಾನ

ಸಾರ ಸಾರುತ ಸಂತ್ಯಾಗ ನಡೆದಾನ


 ಗದ್ದಲದ ನಡುವ ನಿನ್ನ ಸುದ್ದಿ 

ಮದ್ದುಂಟು ಮಾತಲ್ಲಿ ಸುದ್ಧ್ಯುಂಟು ಸುರ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ

ದುಃಖಾರ್ತನ ಕರೆದು ಸಾಂತ್ವನ ಪೇಳುವ

ನಿಜ ಸುಖ ಅರಿತವನು ನೀನು

ಚಿತ್ತದೊಳು ಚಿದೃಪನ ನೆಲೆಸಿಕೊಂಡವನು.
Rate this content
Log in

Similar kannada poem from Classics