Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Jyothi basavaraj devanagaav

Classics Inspirational


5.0  

Jyothi basavaraj devanagaav

Classics Inspirational


ಕವಿತೆ

ಕವಿತೆ

1 min 99 1 min 99


ಕಾಯಕ ನೀ ಮಾಡು

 ಮಾಯಕ ಕಾಯ್ತಾನ

ಸಾಯಾಕ ಬಂದಿವಿ ಹುಟ್ಟಿ ನಾವು

ಬಾಯಾಕ ಬಡಿತಿದಿ

ನಾಯಂಗ ಬೊಗಳಿದಿ

ಗಾಯದ ಬ್ಯಾನುಂಡು ಸತ್ತಿ ನೀನು


ಹುಸಿಯಾಕ ನುಡಿತಿದಿ

ಮಸಿಯಾಕ ಬಳಿತಿದಿ

ಬಿಸಿದುಂಡುಬಾಯಿ ಸುಟುಗೊಂಡಿ ನೀನು

ಹೋದದ್ದು ಬರದಲ್ಲ

ಬಂದದ್ದು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ

ಬಂದೋಗ ಬಾಳ್ ಪೂರಾ ಅಳ್ತಿ ನೀನು


ಸಂಕಟ ತರುವುದರ

ಸಂಗ್ಯಾಕ ಮಾಡಿದಿ

ಸಂಸಾರ ಸಂತಿಯ ನೆಚ್ಚಿ ನೀನು

ನಂದ್ಯೋಗ ದೀಪಕ್ಕ

ಮಂದ್ಯಾಕ ಬಳ್ಯಾರ

ಸಂದ್ಯಾಕ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸುಳ್ನುಡಿಗೆ ನೀನು


ಬಿಮ್ಮನೆ ಇರತಾರ

ಗುಮ್ಮನ ಗುಸುಕಂಗ

ನಮ್ಮೋರೆನ್ನೋರೆ ಎರವರು ನೋಡ

ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತವನ

ಬೊಮ್ಮೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ

ಸುಮ್ಮಿದ್ದು ಸುರಲೋಕ ಸುಟ್ಟಾರ ನೋಡ


ನಾಳಿನ ಕೂಳಿಗಿ

ಜೋಳಿಗಿ ಒಡ್ಡಿದಿ

ಕಾಳಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಳಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟಿನೊಳಗ

ಮ್ಯಾಳಿಗಿ ಜರುದು

ನಡುಬೆನ್ನ ಮುರಿದು

ಬುಡದಿಂದ ಉಸಿರು ಹೊರಗೋಗ್ಯಾದ ನೋಡ


ಹೊಂಟಿದಿ ಏಕಾಂಗಿ

ಕಂಟಿಯ ದಾರ್ಯಾಗ

ಬಂಟತನ ಬೇಕೋ ಬಯಲಾಗಾಕ

ನೆಂಟ ನಿನಗೆ ನೀ

ಕುಂಟು ನೆವಯಾಕೊ

ನೆಂಟಸ್ತನ ಬೆಳಸು ಎದೆಹಾಡೊಳಗ

Rate this content
Log in

More kannada poem from Jyothi basavaraj devanagaav

Similar kannada poem from Classics