Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Kalpana Nath

Abstract Tragedy Others

4.2  

Kalpana Nath

Abstract Tragedy Others

ಆಂತರ್ಯ

ಆಂತರ್ಯ

1 min
168 

ನನ್ನವಳಗಲಿದಾಗ

ನನಗೆಲ್ಲವೂ ನಶ್ವರ

ದಾರಿಕಾಣದಾಗಿ 

ದಿನದೂಡಲು ದಿಗ್ಬ್ರಮೆ 


ಒಂಟಿತನದ ಒದ್ದಾಟ 

ಹಾಗೇ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದು

ನಾನೆಂದೂ ನಂಬದ 

ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮೊಬೈಲ್ 


ಕೆದಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಂಡೆ 

ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನವ್ಯ 

ಸಾಹಿತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಕಥಾ ಕವನಗಳ ಕೂಟ 


ಕೊನೆಗೆ ಕಂಡದ್ದು 

ಮನಕ್ಕೆ ಮುದ 

ಚಿರ ಚೈತನ್ಯ 

ಬದುಕಿನ ಬೆಳಕು


Rate this content
Log in

Similar kannada poem from Abstract