Turn the Page, Turn the Life | A Writer’s Battle for Survival | Help Her Win
Turn the Page, Turn the Life | A Writer’s Battle for Survival | Help Her Win

Nagalakshmi K.P.

Abstract Classics Inspirational

4  

Nagalakshmi K.P.

Abstract Classics Inspirational

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

1 min
332


ಬೆಚ್ಚಗಿನ ರಾತ್ರಿಯಲಿ

ತಲೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸೋ ಹಾಗೆ

ಮೈ ರೊಚ್ಚಿಗೇಳಿಸುವಂತೆ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ

ಕಿಚ್ಚು ಹತ್ತಿತ್ತು ಜನಕೆ !

ಸಲುಹಿದ ತಾಯಿ ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ

ಆಂಗ್ಲರ ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗಿಸುತ 

ಪರದೇಶಿ ಇಚ್ಛೆ ದೂರೆಸೆದು

ಭಾರತಾಂಬೆ ನೆಚ್ಚುವಂದದಿ

ಕೆಚ್ಚೆದೆ ಕುವರರು

ಕಂಚಿನಾ ಕಂಠದಲಿ

ಕೆಂಚು ಕೂದಲಿನವರಿಗೆ

ದೈವತ್ವವನ್ನೇ ಹಂಚಿ ತಿಂದರಿಗೆ

ಕೊಂಚ ಕಟುವಾಗಿಯೆ

ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು, ವಂದೇ ಮಾತರಂ

ಮಂತ್ರ ಸಾರಿದ್ದರು!

ಸ್ವಛಂದ ಆಗಸದಿ

ತಮ್ಮಿಚ್ಛೆಯಾ ಭುವಿಯಲ್ಲಿ

ವೀರ ಲಾಂಛನ ನೆಟ್ಟಿದ್ದರು!

ಸುಟ್ಟಿತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಕಾಣದ ದೇಶ

ಅದೇ ಶಾಖದಲಿ

ನೆಲ ಕಚ್ಚಿತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

ಚಳಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಜನಕೆ!


Rate this content
Log in

More kannada poem from Nagalakshmi K.P.

Similar kannada poem from Abstract