Independence Day Book Fair - 75% flat discount all physical books and all E-books for free! Use coupon code "FREE75". Click here
Independence Day Book Fair - 75% flat discount all physical books and all E-books for free! Use coupon code "FREE75". Click here

Vijaya Bharathi

Abstract Classics Inspirational


4  

Vijaya Bharathi

Abstract Classics Inspirational


ಗಂಗಾಲಹರಿ

ಗಂಗಾಲಹರಿ

1 min 278 1 min 278


ಧೂರ್ಜ‌ಟಿಯ‌ ಜ‌ಟಾಜೂಟ‌ದಿಂ

ಧ‌ರೆಗಿಳಿಯುತಿಹ‌ ಜಾಹ್ನ‌ವಿ

ಗಿರಿಶಿಖ‌ರ‌ಗ‌ಳ‌ ಸು ಳಿಸುಳಿದು

ಫ‌ಳ‌ಫ‌ಳ‌ನೆ ಹೊಳೆಹೊಳೆದು

ಬೀಗುತ್ತ‌ ಬ‌ಳುಕುತ್ತ‌

ಒಮ್ಮೆ ಆಕ್ರೋಶದಿಂ

ಗ‌ರ್ವ‌ಗಂಗೆಯಾಗಿ

ಮ‌ತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೋರ್ಗ‌ರೆದು

ಭ‌ರ‌ಭ‌ರ‌ನೆ ಹ‌ರಿವ‌ ಭಾಗೀರ‌ಥಿ

ಮ‌ಗ‌ದೊಮ್ಮೆ ಮಂದ‌ಗ‌ಮ‌ನೆ

ಮಂದ ಮಂದಾಕಿನಿ

ನ‌ಡು ನ‌ಡುವೆ ಕ‌ಣ್ಮ‌ರೆಯಾಗಿ

ಅಡ‌ಗಿ ಕುಳಿತ ಪಾತಾಳ‌ಗಂಗೆ

ಹ‌ತ್ತುಹ‌ಲ‌ವು ಹ‌ರಿಹುಗಳಿಂ

ದೇವ‌ಗಂಗಾವ‌ತ‌ರ‌ಣ‌

ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ನೆಲೆನಿಂತ‌

ಲೋಕ‌ಪಾವ‌ನೆ ತಾಯಿ

ಭುವಿಯೊಳು ಚಿರ‌ಸ್ಥಾಯಿ  
   


Rate this content
Log in

More kannada poem from Vijaya Bharathi

Similar kannada poem from Abstract