Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Vijaya Bharathi

Abstract Classics Others

3  

Vijaya Bharathi

Abstract Classics Others

ನನ್ನ ಅಪ್ಪ

ನನ್ನ ಅಪ್ಪ

1 min
168


ಇಳೆಗೆ ನಾನಿಳಿಯಲು

ಕಾರಣಕರ್ತ ನೀನಾಗೆ

ಜನಕನೆನಿಸಿದೆ ನನಗೆ


ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ

ತಂಪೆರೆದು ಪೋಷಿಸುತ

ಪೋಷಕನಾದೆ ನೀನೆನಗೆ


ಸಕ್ಕರೆಯ ತೊದಲುನುಡಿಯ

ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದಾಲಿಸುತ

ಅಪ್ಪ ನೀನಾದೆ ನನಗೆ


ಮೊದಲಕ್ಕರಗಳ ಅಕ್ಕಿಯಲಿ

ಬರೆಯಲು ಎನಗೆ ಕಲಿಸಿದ

ನೀನು ಆದಿಗುರುವಾದೆ ಎನಗೆ


ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗಳ

ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತಗಳ ಭೋದಿಸುತ

ನಿಜ ಭೋದಕ ನೀನಾದೆ ನನಗೆ


ದೇಶಪ್ರೇಮ ದೈವ ಭಕುತಿಗಳ 

ಪ್ರೇರಣೆಯ ನೀಡುತ್ತ

ನಿಜಮತಿಯ ಪ್ರೇರಕನಾದೆ ಎನಗೆ


ಬದುಕಿನೊಳು ನಿಜಗುರಿಯ

ಮಾರ್ಗವನು ತೋ ರಿಸಿದ

ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ನೀನಾದೆ ನನಗೆ


ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ನನಗದೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

ನನ್ನ ನೀಹರಸಿ ಹಾರೈಸು


ಓ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ


Rate this content
Log in

Similar kannada poem from Abstract