Read a tale of endurance, will & a daring fight against Covid. Click here for "The Stalwarts" by Soni Shalini.
Read a tale of endurance, will & a daring fight against Covid. Click here for "The Stalwarts" by Soni Shalini.

ShreDo ✏️

Abstract Classics Inspirational

4  

ShreDo ✏️

Abstract Classics Inspirational

ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಕ್ಕಿ!

ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಕ್ಕಿ!

1 min
396


ನನ್ನ ಪಂಜರದೊಳು ಕೂಡಿಟ್ಟರೂ,

ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದರೂ,

ನನ್ನ ತೆಗಳಿದರೂ,

ನನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೂ,

ನನ್ನ ಹಳಿದರೂ,

ನನ್ನ ಹೊರೆಯೆಂದು ತಿಳಿದರೂ,

ನಾ ನಿಲ್ಲಲಾರೆ,

ಜಗವ ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯವಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ,

ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿಸಲಾರೆ ನಾ 

ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿಹೆ ನಾ!

ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹಾರುತ್ತಿರುವೆ ನಾ!


Rate this content
Log in

More kannada poem from ShreDo ✏️

Similar kannada poem from Abstract